This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

NutriBoost posiada atest produktów organicznych.

IFS Broker

NutriBoost wcześniej było atestowane zgodnie z normą IFS Broker.
IFS jest to system opracowany, by gwarantować bezpieczeństwo żywności i jakość produktów gotowych. Po części było to rezultatem globalizacji surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych. Są one kupowane na całym świecie i obracają nimi różne podmioty. Atest IFS zapewnia jednorodność w zapewnianiu bezpieczeństwa przez handlowców, agentów, importerów, a także dostawców i sprzedawców detalicznych.

Produkty Organiczne

Od momentu założenia firmy, NutriBoost skupia się głównie na surowcach pochodzenia organicznego. Aby móc handlować produktami uznawanymi za organiczne, firma musi mieć odpowiedni atest. NutriBoost posiada atest żywności organicznej od momentu założenia. W Holandii atestowaniem zajmuje się tutaj organ kontrolny “SKAL”.

Więcej informacji na temat certyfikatów żywności organicznej i naszego organu certyfikującego, SKAL, znaleźć można na witrynie SKAL.

Nasz atest produktów organicznych możesz pobrać tutaj: Certyfikat produktów organicznych NutriBoost 2020.

Oprócz składników organicznych dostarczamy także nieorganiczne produkty na żądanie.

EKO

Znak jakości EKO posiadają firmy które, oprócz swego certyfikatu produktów organicznych, odznacza także prawidłowe prowadzenie interesów, przejrzyste łańcuchy dostaw, neutralna klimatycznie produkcja, stosowanie odnawialnych opakowań lub zaangażowanie w społeczeństwo. Europejska federacja rolnictwa organicznego, znana bardziej jako IFOAM, podsumuje to następująco: zasady organicznego rolnictwa to ekologia, zdrowie, uczciwość i troska. Konsument nie oczekuje niczego innego od produktów organicznych.

NutriBoost postanowiło w pełni skupiać się na usługach hurtu luzem i pod marką klienta. Jako, że nie dostarczamy bezpośrednio do konsumentów, od roku 2019 nie posiadamy już certyfikatu EKO.

Zakup naszych składników

Praktycznie wszyscy dostawcy NutriBoost posiadają atest GFSI. W rezultacie nasi dostawcy dysponują też certyfikatami BRC, IFS lub FSSC22000. My, a także nasi dostawcy, jesteśmy także w stanie zagwarantować możliwość śledzenia naszych produktów.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our